M-golfen 2018-05-14

Slinga: blå
Antal deltagare 24
Antal pristagare: 6

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Eivor Collin
  19  
 11
  18,7
  Sänkning
2
 Curt Fridlund
  18  
  12 
  20,0
 
3
 Lars Backner
  16  
   9  
   20,0 
 
4
 Uno Grönkvist
16
15
  25,5

5
 Ansi Gamming
15
15
  26,0

6
 Gro Michelsen
16
18
  32,2

7
 Gudrun Jönne
15
19
  34,4

8
 Hans-Inge Larsson
14
7
  12,1

9
 Jörgen Sjöberg
14
13
  22,8

10
 Kurth Augustson
14
14
  24,6

11
 Christina Tönsgård
14
17
  29,0

12
 Inge Gamming
13
10
  16,7

13
 Mats Johansson
13
11
  24,0
 Sista 6
14
 Alvar Gustafsson
13
11
  22,8

15
 Alf Gunnarsson
13
14
  23,6

16
 Arne Hansson
13
18
  30,5

17
 Birger Johansson
12
13
  27,1

18
 Bengt Tönsgård
11
11
  19,5

19
 Lennart Nineteg
10
7
  12,0

20
 Christina Carlstedt
8
18
  31,8

21
 Lena Wiknertz
8
19
  32,9

22
 Lars-Erik Bard
7
14
  24,8

23
 Axie Gustafsson Brutit
24
 Lena Brodin Brutit
25