M-golfen 2017-09-11

Slinga: gul 

Antal deltagare: 27

Antal priser: 6 


Plac

Namn

  Res

  Shcp

  Hcp

Anmärkning

1

Jan-Åke Hoffert

17

12

21,1


2

Ansi Gamming

16

28

25,5


3

Eivor Collin

15

11

18,7


4

Ove Olsson

15

13

23,9


5

Solveig Svedberg

15

14

23,7


6

Lena Wiknertz

15

18

31,8


7

Curt Fridlund

14

10

18,3


8

Arne Johansson

14

11

22,2


9

Alvar Gustafsson

14

12

22,2


10

Jörgen Sjöberg

14

13

23,1


11

Stellan Berggren

13

10

23,3


12

Ulf Svensson

13

14

25,2


13

Inger Ottosson

13

16

28,1


14

Tony Nilsson

13

27

50,0


15

Jon Michelsen

12

12

21,2


16

Mats Johansson

12

13

23,8


17

Lilian Johansson

12

17

30,1

           Sista 6            

18

Arne Hansson

12

17

30,5


19

Uno Grönkvist

11

14

25,5


20

Lars Lundblad

11

16

28,7


21

Gudrun Jönne

11

20

34,4


22

Bodil Johansson

10

16

27,7


23

Börje Finnstedt

9

16

29,0


24

Axie Gustafsson

9

19

33,4


25

Eivor Johansson

6

18

32,0


26

Lennart Nineteg

-

-

-

Ej signerat scorekort

27

Ingemar Sandehov

-

-

-

Ej signerat scorekort