Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Ringenäs GK:s lokala regler och bestämmelser


Ringenäs lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.


Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)


Out of Bounds (Regel 18.2)

a. En boll som blir liggande på eller bortom vägen på hål Blå 2, 3 och 9 samt Röd 9 (infartsvägen) är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

b. En boll som blir liggande på eller bortom vägen på hål Röd 5 och 6 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.


Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet på vänster sida av hål Gul 2 som bara är definierat på en sida är oändligt.


Onormala banförhållande (Regel 16.1)

1.Markunder arbete (MUA)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.

b. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

c. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.

d. Dräneringssträngar eller märken efter sådana på spelfältet är mark under arbete men störande inverkan föreligger inte om skadan bara är störande inverkan på spelarens stans).


2.Oflyttbara tillverkade föremål

a. Alla markeringar som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.

b. Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon.
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.


Klicka här för att ladda hem en utskriftsvänlig version.