Handicap (hcp)

Handicap är ett värde som representerar den golfskicklighet en spelare anses ha. Handicapsystemet är unikt för golfen och saknar motsvarighet i någon annan idrott.

Det huvudsakliga syftet med handicap är att möjliggöra för spelare på olika nivåer av golfskicklighet att tävla mot varandra i handicaptävlingar på ungefär lika villkor. En elitspelare kan på så sätt möta en nybörjare och ändå spela jämt (utifrån sina handicap) med varandra. Dessutom kan handicap tjäna som grund för rankning av spelare i tävlingssammanhang och där utgöra grund för kvalificering. Handicap kan också användas för att mäta relativ prestation och utveckling av skicklighet på individnivå.

För att få ett officiellt EGA Handicap skall du ha uppnått en viss nivå av golfskicklighet och kunna visa detta (till exempel med ett "grönt kort". Ta kontakt med din golfklubb så får du veta mer om hur du ska gå tillväga för att få handicap.