PLACERINGSPOÄNG m-GOLFEn 2022


För att placeringspoäng ska delas ut krävs minst 8 deltagare.
Nedanstående är den totala poängställningen.
Placeringspoäng delas ej ut vid partävlingar              
 Namn

 Poäng  
                                           Namn               

Poäng   
                                   
                            J A Hoffert 37 Börje Finnstedt 2

Jan Bergdahl 56 Nanna Vestergaard 6

Lasse Backner 25 Kerstin Persson 8

Rolf Andreasson 21 Inga Appelqvist 10

Lennart Nineteg 40 Mona Sjöberg 10

Anders Elmgreén 9 Jan Sjöberg 2

Curt Fridlund 49 Jon Michelsen 8

Alf Gunnarsson  17 Lilian Johansson 4
. Wivan Henricson 12 Ann-Marie Lindsten 14

Håkan Jansson 8 Birgitta Danielsson 6

Ulf Sjödahl 8 Ulla Nilsson 3

Lennart Danielsson 13 Erik Bromberg 19

Boel Blucher 26 Alf Gunnarsson 1

Margareta Svensson 33 Olle Lejon 8

Mariann Nilsson 1 Kristina Lindström 6

Inger Persson 3 Björn Lidman 4

Lars Nilsson 2 Marianne Odermalm 5

Mats Johansson 22 Christer Nilsson 3

Sonny Andersson 19


Nils Walander 13


Wivan Henriksson 3


Maggan Wiedesheim 3


Torbjörn Frölich 23


Ansi Gamming 29


Kent Hansson 4