PLACERINGSPOÄNG m-GOLFEn 2022


För att placeringspoäng ska delas ut krävs minst 8 deltagare.
Nedanstående är den totala poängställningen.
Placeringspoäng delas ej ut vid partävlingar              
 Namn

 Poäng  
                                           Namn               

Poäng   
                                   
                            J A Hoffert 23 Börje Finnstedt 2

Jan Bergdahl 30 Nanna Vestergaard 6

Lasse Backner 17 Kerstin Persson 8

Rolf Andreasson 10 Inga Appelqvist 10

Lennart Nineteg 20 Mona Sjöberg 4

Anders Elmgreén 9


Curt Fridlund 32


Alf Gunnarsson  17

. Wivan Henricson 10


Håkan Jansson 8


Ulf Sjödahl 6


Lennart Danielsson 13


Boel Blucher 3


Margareta Svensson 16


Mariann Nilsson 1


Inger Persson 3


Lars Nilsson 2


Mats Johansson 13


Sonny Andersson 10


Nils Walander 13


Wivan Henriksson 3


Maggan Wiedesheim 1


Torbjörn Frölich 13


Ansi Gamming 5


Kent Hansson 4