PLACERINGSPOÄNG TT-GOLFEn 2023


För att placeringspoäng ska delas ut krävs minst 8 deltagare.
Nedanstående är den totala poängställningen.
Placeringspoäng delas ej ut vid partävlingar        Namn                               
Poäng
              
Namn
                

             Poäng                                                                                


                                                

                                               


Christer Karlsson 31+3=34 Janne Bengtsson 1+1=2
Östen Gustavsson 52+1=53 Mats Lindström 26+1=27
Sven Arne Svensson 55+8=63 Kristina Lindström 28+5=33
Torbjörn Frölich 77+6=83 Rolf Andreasson 61+10=71
Håkan Jansson 6+4=10 Nils Anders Nilsson 1+2=3
Bert Karlsson 15+6=21 Jon Michelsen 2+2=4
Björn Lidman 71+8=79 Jörgen Friberg 47+4=51
Åke Nilsson 29+2=31 Olle Lejon 22+5=27
Curt Fridlund 85+10=95 Ethel Lejon 19+4=23
Hans Olsson 42+8=50 Jan Sjöberg 3+3=6
Åse-Marie Nilsson 40+5=45 Agneta Löventorn 28+8=36
Anne Pettersson 12+5=17 Jan Anders Jönsson 43+10=53
Kerstin Persson 6+3=9 Lennart Danielsson 6
Hans Olofsson 4+4=8 Inge Gamming 9+5=14
Jan Bergdahl 95+6=101 Stefan Moberg 3+1=4
Janke Pettersson 1+3=4 Boel Blücher 2
Christer Nilsson 31+2=33 Gunn-Britt Hansson 22+2=24
Hans Larsson 46+5=51 Nils Walander 1
Kent Hansson 46+1=47 Stefan Moberg 6
Thomas Bjerendal 4+10=14 Nanna Vestergaard  3+3=6
Ulf Sjödahl 2+8=10 Bert Karlsson 1+6=7
Ulf Salomonsson 1 Margareta Wiedesheim  3+2=5
Erik Bromberg 8 Irene Andersson 4