MEDLEMSkap 2023

Avgifter 2023 avser inkl. mervärdesskatt.

Årsavgifterna är även inklusive Klubb- & SGF-avgifter.


Årsavgifter & Inträdesavgift


A-Medlemskap. 

Spelrätt alla dagar.

Senior (22 år och äldre) 6.998:- 

Inträdesavgift 4.000:-


Junior (10 till 21 år) eller Student 3.415:-

Junior (0 till 9 år) 0:-


B-Medlemskap. 

Spelrätt vardagar hela året (ej lördag-söndag-helgdagar).

Senior (22 år och äldre) 5.561:-

Inträdesavgift 4.000:-


Junior (10 till 21 år) 2.904:-

Junior (0 till 9 år) 0:-


C-Medlemskap.

Spelar mot erläggande av ordinarie greenfee.

Senior (22 år och äldre) 3.042:-

Junior (10 till 21 år) 1.909:-

Junior (0 till 9 år) 0:-


9-håls medlemskap.

Spelrätt alla dagar på 9-hålsslingan.

Senior (22 år och äldre) 4.215:-

inträdesavgift 2.000:- 


Junior (10 till 21 år) 2.383:-

Junior (0 till 9 år) 0:-


Passiv.

Ingen spelrätt. 

Senior (22 år och äldre) 2.252:-

Junior (10 till 21 år) 1.071:-


Inträdesavgift 

Fr.o.m 1 maj 2023 har vi inträdesavgift. Vid uppgradering av medlemskap betalas mellanskillnaden till ny inträdesavgift. Upp till 21 år och student betalas ingen inträdesavgift.

Inträdesavgiften betalas inte tillbaka. 
Som redan medlem i klubben och vid övergång till senior (22 år) betalas ingen inträdesavgift alls.


1000kr ingår på driving rangen under innevarande år, gäller samtliga medlemskap förutom Passiv. 


Viktig information!

Medlemskapen gäller per kalenderår och gäller tills vidare. Uppsägning eller förändring av medlemskap skall vara skriftligt oss tillhanda senast den 31 oktober innan aktuellt spelår.


För att räknas som student krävs studietakt på minst 75 %, intyg är ett krav och ska lämnas in.

Medlemskap aktiveras först när avgifter erlagts. Medlemskapet betalas via MinGolf.se. Där ska ni gå in under obetalda avgifter och betala samtliga avgifter. Medlemskapet består nämligen av tre olika delar. Medlemskapet aktiveras direkt när ni betalat.

ANSÖKNINGSFORMULÄR


För- och Efternamn: *
Personnummer ååmmdd-xxxx: *
Golf-ID ååmmdd-xxx: *
Gatuadress: *
Postnummer: *
Stad: *
E-post: *
Telefon: *
Medlemskapstyp:
*
Vid barn under 18 år krävs målsmans uppgifter:
Målsmans För- och Efternamn:
Målsmans Golf-ID:
Målsmans Adress:
Målsmans Postadress:
Målsmans E-mail:
Övrig information:

Fält markerade med * är obligatoriska