DAMNIORnA RESULTAT 22/6

Bästboll, 2 manna lag poängbogey


1:Ulla Petersson, Berit Kärrström 26 P

2: Sigryn Johansson, Maud Sandberg 25 P


Birdieboll gick till Maud Sandberg, Ulla Petersson, Marianne Nilsson


Närvaropris gick till Agneta Johansson


Vi var totalt 18 damer som ställde upp denna härliga dag.