Utvecklingstrappa

Ringenäs tävlingstrappa är ett visuellt hjälpmedel för att se vilken nivå som passar mig som spelare (eller mitt barn), nedan finns beskrivning av de olika stegen för att kunna bilda en uppfattning om de olika tävlingarna som finns.

Start:

Även för de juniorer och knattar som ännu inte har officiellt handicap finns goda möjligheter till spelträning. På Ringenäs GK’s korthålsbana finns både 30- och 50-banan som ger möjlighet att utmana sig själv. Vi följer Svenska Golfförbundets filosofi ”Golfäventyret”, https://golf.se/for-spelaren/spela-golf/golfaventyret/. Här kan man också se vägen/stegen till officiellt handicap.

På Ringenäs GK har vi även organiserad Spelträning, där man spelar tillsammans med andra juniorer. Det lämpar sig för den som klarat 50-banan några gånger och känner sig redo för att testa sig på den ”riktiga” banan, något vi kallar 100-banan. Mer information om vår organiserade spelträning hittar du här: https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/speltraning

Nivå 1

När man erhållit officiellt handicap fortsätter golfäventyret och då är man redo för nästa nivå. Den organiserade spelträningen är den samma, men då spelar man från ordinarie tee. Hallands Golfförbund anordnar även tillfällen där man kan testa att spela på olika banor i Halland – kallat ”Golfäventyret Cup”, dessa ligger i aktivitetskalendern.

Nivå 2

När man känner sig trygg på banan och behärskar den i den utsträckningen att man kommit ner lite i handicap (vi har skrivit HCP 45, men det är individuellt) så kan man avancera till nästa nivå. Här är rekommendationen för den som vill testa på att tävla, att prova Ringenäs egen juniortour – 9 hål. Mer information om Ringenäs Juniortour finner ni här: https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/Juniortour

En annan bra och utvecklande tävling är ”Halland Junior Cup”, det är en lagtävling där Ringenäs juniorer möter andra klubbar.

Nivå 3

När man känner sig trygg i sitt tävlande och kommit ner ytterligare i handicap (precis som innan är HCP 36 en individuell gräns), så kan man välja att spela Ringenäs Juniortour – 18hål. Då spelar man generellt sätt med äldre juniorer och kan lära sig mycket från dem och fortfarande utveckla sig själv i sitt golfspelande. På denna nivån kan man också med fördel prova att spela juniortävlingar på andra golfbanor.

Nivå 4

Vill man fortsätta att utmana sig själv i sitt golfande finns bra regionstävlingar. Hallands Golfförbund anordnar Hallandstouren, där man spelar på olika banor i Halland. Är man över 13 år finns också Teen Tour. Här måste man betala touravgift och allt spel är utan handicap. Första steget på Teen Tour heter ”Teen Tour First”, dessa tävlingar spelas oftast samtidigt som Hallandstouren.

Nivå 5

När man är på denna nivån så spelas de flesta tävlingarna utan handicap, Teen Tour Future är regionalt och nästa nivå Teen Tour Elit är hela Sverigeeliten samlad. Även JMI tävlingar är bra rankinggrundande tävlingar.