TävlingSPROGRAM

       Tävlingsbestämmelser


  • Gällande bestämmelser för tävling, se anmälan för respektive tävling.
  • Anmälan sker via golf.se
  • Anmälningstiden utgår kl 16,00 tre dagar före tävlingsdagen om inget annat anges.
  • Startlista skickas via mail och finns på mingolf.se
  • Gästande spelare betalar reducerad greenfee
        Priser skall avhämtas personligen eller genom ombud. Ej avhämtade priser tillfaller klubben.

        Hundar får inte medföras vid tävling.