TACK FÖR DIN ANMÄLAN!

Din köplats är reserverad i 7 dagar.
Inom dessa 7 dagar skall din betalning vara oss tillhanda för att din plats ska registreras.
Betalning sker till BankGiro 565 - 8984 och ska märkas med "Kö och Namn". 
Köplatsen kostar 200 kr.