Ställ dig i kö

ÅRSAVGIFT (Inkl. mervärdesskatt). Återbetalas ej.

Senior (22 år och äldre) 200 kr.

Junior (10 till 21 år) 200 kr.

Junior (0 till 9 år) 200 kr.


VIKTIG INFORMATION!

Kö-avgiften gäller per kalenderår och löper vidare till dess att du blir erbjuden ett inträde, alternativt säger upp din köplats.

Uppsägning av köplats skall ske per e-post till golf@ringenasgk.se


Köplats aktiveras först när avgift erlagts.

Betalning sker till BankGiro 565 – 8984, där ska meddelandet märkas med ”Kö och Namn” 


Efter du fyllt i formuläret och skickat in anmälan, reserveras din köplats i 7 dagar. Inom dessa 7 dagar skall din betalning vara oss tillhanda för att din plats ska registreras, annars förlorar du din plats. KÖANMÄLAN

För- och Efternamn: *
Personnummer (ååååmmdd-xxxx): *
E-post: *
Telefon: *
Adress: *
Postnummer: *
Ort: *
Önskat medlemskap (A, B, 9-hål):
*
Fält markerade med * är obligatoriska.