Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Ringenäs GK:s lokala ordningsföreskrifter


Lokala ordningsföreskrifter


3.1 Farligt spel

Det är förbjudet att slå ut på hål i anslutning till väg om trafikant befinner sig i farozonen. Ansvaret vid olycka åvilar helt och fullt spelaren som slår.

Om banarbetare befinner sig i riskzonen för ett slag skall klartecken ges av honom/henne innan bollen spelas.

Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd (upp till två års avstängning för allt spel).


3.2 Bunkerkratta

Bunkerkratta skall placeras i bunker, läggas i spelriktningen.


3.3 Sprayade linjer

Vita linjer vid/runt greenområden anvisar att du ej skall dra eller köra golfvagn/golfbil över dessa linjer.


3.4 Avståndsmarkeringar

Samtliga avståndsmarkeringar är till mitten av greenen.


3.5 Hänsyn till banan

Uppslagen torv skall läggas tillbaka.

Nedslagsmärken på green skall lagas.


3.6 Klocka

Ring i klockan när du har gått av greenen på Röd 6:a.


Bankommittén

RingenäsGKKlicka här om du önskar ladda ner en utskriftsvänlig version.