Det händer mycket på banan trots vintern

Killarna har verkligen jobbat på hårt under vintern och kommit långt med förändringar på många av våra 27 hål. Nedan ser ni några av de förändringar som skett.

     
Gul 1 - Högra greenbunkern minskad och ny sand läggs i. Den andra bunkern på högersidan är igenlagd och ersätts med gräs.

 
Gul 8 - Vänstra fairwaybunkern igenlagd och nytt gräs läggs på.


Röd 5 - Ny tee 50 växer fram på vänster sida av grusvägen. Detta kommer ge ett snällare hål då spelaren slår ut upp mot högersidan.

    
Röd 6 - Kapade träd kring dammen samt rejält upprensat med buskar m.m. Den högra bilden visar hur öppet och snyggt Röd 6:a nu är vid inspelet mot green.


Röd 8 - Buskage borttaget på höger sida framför tee 56.

    
Blå 4 - Förlängning av tee 50 för ett säkrare spel. På den högra bilden se vi bunkrarna på vänster sida av hålet där vi byter sand för att få bort alla stenar som funnits i den tidigare sanden.

    
Blå 4 - Vattenhindret på höger sida är rejält upprensat och ett träd är nedsågat. Den högra bilden är i skogen till vänster om blå 5 där det rensats upp samt gjorts ett dike för att minska risken att hålen runtomkring ska bli blöta.


Blå 6 -Vattenhindret till vänster efter tee 50 har rensats upp ordentligt. Vattenhindret är nu mer synligt redan från tee samt ger ett vackrare intryck.

Blå 8 - Byte av sand i vänstra bunkern.

   
Blå 9 - Tee 56 byggs om för att bli riktad mer i spelriktningen. Vägen som tidigare gått till höger om tee kommer nu flyttas till vänster om tee.

Rangen - byggs ut med några platser till.