Utveckling av banan på Ringenäs Golfklubb

Som vi skrev för någon vecka sedan så har vi stödsått fairways på alla 27 hålen och vattnat så mycket vi har kunnat vilket gett ett bra resultat och det ser ut som gräset tagit sig bra.

Nästa steg i utvecklingen av banan är att vi har tagit hjälp av Magnus Sunesson (läs mer om Magnus längre ner) som tillsammans med ägare, personal och klubbrepresentanter har gått alla 27 hålen och tittat över vad som kan göras för att förbättra banan.
Innan detta gjordes fick Magnus information om hur majoriteten av spelarna på Ringenäs spelar banan.

Det har ur våra gemensamma önskemål framkommit fyra tydliga fokusområden att förbättra.

  1. 1. Finish, där konturer genom nya klipplinjer samt klipphöjder gör det lättare för spelaren att se eller känna hur hålet ska spelas. Det blir också lättare att hitta referenser och därför hitta bollen fortare.
  2. 2. Tydligare karaktär, där vi tar ner träd lyfter fram de karaktäristiska tallarna och ekarna på banan som får en enhetlig ”kostym”.
  3. 3. Kortare rondtider genom att ta ner träd som öppnar upp trånga passager och spelaren får lättare att ta ut riktmärke.
  4. 4. Renoveringar, där vi jämnar ut tees eller rättar till klipplinjer på tees samt tar bort eller renoverar bunkrar som inte håller jämn kvalitet.

Som en följd av detta så är vi nu inne i ett skede där killarna går runt och bl a sprayar upp de nya klipplinjerna för att se förändringarna till våren.


Ett urklipp från Magnus hemsida där han beskriver sig själv så här;


Golfkonsulent Magnus Sunesson.
Arbetar idag med optimering, utveckling och kvalitetssäkring av golfbanor och golfspelare. Min bakgrund är professionell golfspelare under tolv år, varav sju år på Europatouren. Dessförinnan spelade jag i det svenska amatörlandslaget under tre år. Har även varit Head-Pro på Kungliga Drottningholms golfklubb under fyra år, coach för de svenska landslagen och för Hello Sweden Future Team under flera år där bl.a. Peter Hansson och Henrik Stenson ingick. Kommentator på Viasat Golf under fem år samt VD/klubbchef på Rya golfklubb 2012-2013. Har spelat många av världens bästa banor och med egna ögon sett vad det är som utmärker ett bra hål från ett mediokert.
Svensk mästare i Hickorygolf 2015 och 2016.


Länk till Sunessons hemsida för att ta del av hansreferenser: http://www.golfkonsult.comMagnus Björklund greenkeeper och Magnus Sunesson