Bilder från bunkerprojektet

 

Bunkerprojektet på Blå slinga startade den 30/9. 

Syftet till projektet är främst att återställa banans original design då vissa bunkrar har blivit alldeles för djupa och stora. Detta har även skötselfördelar och spelfördelar.

 

Banan kommer att slopas om våren 2020.

 

Här kommer några bilder från projektet.