Bilder från bunkerprojektet

 

Bunkerprojektet på den stängda gula slingan fortgår. Grundarbetet är nu gjort medan finjustering och torvning återstår. Först under våren 2019 kommer vi att så alla ytor.