Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Åtgärder på banan

    

    


Här byggs ett nytt övningsområde för unga och gamla. Byggnationen sker under höst/vinter år 2015/2016 
för att inte störa spelet på banan. Området beräknas tas i bruk under sommaren år 2016.