Vill du bli vår nästa tävlingsfunktionär?

Nu är det dags att förstärka teamet med tävlingsfunktionärer på Ringenäs GK. För att kunna genomföra våra klubbtävlingar behöver vi nu fler av er medlemmar som kan tänka er att hjälpa till som starters och tävlingsledare. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna fler medlemmar och få känna sig delaktig i klubben.

Vi är alltid minst två funktionärer per tävling. Alla som ställer upp som tävlingsfunktionärer kommer att erbjudas en utbildning med information om vad för uppgifter man har som starter respektive tävlingsledare. Detta görs för att alla ska känna sig trygga i rollen. Som tack för att ni ställer upp som funktionärer bjuds ni på fika och lunch under tävlingsdagen. All administration gällande tävlingarna sköts av kansliet.

Exempel på en starters uppgift är att:

  • hälsa alla välkomna till start
  • lämna ut relevant information till de tävlande
  • informera om eventuella tillfälliga lokala regler
  • se till att spelarna startar på rätt tid

Exempel på en tävlingsledares uppgift är att:

  • finnas tillgänglig för receptionen ca 1 timme före tävlingsstart
  • svara på eventuella regelfrågor (domare finns att tillgå vid svårare beslut)
  • kontrollera speltempot på banan
  • ansvara för prisutdelningen

Känns detta lockande och du känner att du skulle vilja hjälpa till med något av ovanstående, kontakta då Inger Sundqvist via mail på inger.sundqvist@gmail.com.