Ombyggnation av klubbhuset 

Vi vill här visa hur om/till byggnationen fortlöper.
Nedan följer lite bilder på kommande utrymmen.


  
Damernas omklädningsrum.  Nya bagskåpen.                        Mer bilder på bagskåpen.

 
Blivande lager till Shopen.    Kontorsutrymmen.                     Backoffice för shop & kansli.


  
Vy in mot Göran Tyrsings         Hotellansvarig & Golf pros       Ingelas kontor.
blivande kontor.                        framtida kontor.

   
Nya hissen är på plats.            Foajén.                                       Nya huset med förvaring.

  
Foajén med entrédörrarna.     Nya loungen i restaurangen.   Organiserat kaos.

  
Stora konferenslokalen.           Mellersta konferenslokalen.    Grupprummet

  
Del av köket.                              Köket.                                        Baksidan av klubbhuset.

  
Baksidan vy mot kontoren.      Baksidan mot nya lager &       Extra lager i nya huset.
                                                  bagskåps huset.
  
Mer lagerutrymmen.