Handicapgrundande sällskapsrond

En handicapgrundande sällskapsrond är en poängbogeyrond som lämnas in under andra handicapgrundande förhållanden än en tävling. En handicapgrundande sällskapsrond måste spelas under handicapgrundande förhållanden, bland annat måste

- ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2750 meter över 18 hål, eller 1375 meter över nio hål.
- banan som spelas ha giltig banvärdering i enlighet med USGA:s banvärderingssystem.
- längden på den spelade banan inte skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål.
- ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt som godkänts av R & A Rules Limited.
- spelformen antingen vara slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full spelhandicap (= 100 % x spelhandicap).

Endast spelare med exakt handicap i handicapgrupp 2–5 får använda sig av handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.

En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte endast då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas.

Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapronder.

En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond. Exempel: En spelare med exakt handicap 4,7 spelar en handicapgrundande sällskapsrond på 41 poäng. Hans exakta handicap kommer bara att sänkas med 0,2 till 4,5 och inte med 0,7.