BANSTATUS

SLINGOR
18 hålslingan Gul/Röd
9 hålslingan Blå

MIDSOMMARAFTON
18 hålslingan Startförbud 00.00-12.30 pga tävling därefter   Gul/Blå
9 hålslingan Startförbud 07.00-07.30 pga banarbete därefter   Röd 

Välkomna!
Ringenäs bokningsinformation hittar ni här.  

_________________________________________________________________________________

 

FORDON

Golfbil och liknande fordon är tillåtet. 

_________________________________________________________________________________

 

DRIVING RANGE

Rangen fungerar med rangekort, App (GolfMore) polletter, bankkort eller swish. Det går att växla och köpa polletter i receptionen. Vi rekommenderar däremot appen för de som kan då detta är smidigast för alla. 

_________________________________________________________________________________

FROSTREGLER 

Vid frost är det absolut förbjudet att spela på banan.
Har du bokat en tid som berörs av frosten, så stryks denna tid.
Tiderna förskjuts alltså INTE. Därmed ber vi er tänka på när ni bokar, så ni inte går miste om en vacker höstrunda! 

_________________________________________________________________________________

 

LOKALA & TILLFÄLLIGA REGLER

LOKALA REGLER


Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.
 
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)
 
1. Out of Bounds (Regel 18.2)

 1. En boll som blir liggande på eller bortom vägen på hål Blå 2, 3 och 9 samt Röd 9 (infartsvägen) är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.
 2. En boll som blir liggande på eller bortom vägen på hål Röd 5 och 6 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål
 
2. Pliktområde (Regel 17)
Det röda pliktområdet på vänster sida av hål Gul 2 som bara är definierad på en sida är oändligt.
 
3. Green (Regel 13)
Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
 
4. Onormala banförhållanden (Regel 16.1)

a) Mark under arbete (MUA)
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
 2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.
 4. Dräneringssträngar eller märken efter sådana på spelfältet är mark under arbete men störande inverkan föreligger inte om skadan bara är störande inverkan på spelarens stans
   
b)Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Alla markeringar som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.
 2. Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon.
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL
Gul 9:a området bakom green i höjd med vänstra padelbanan (inkl. grusväg kortsida) och utåt höger i spelriktningen.
Boll som ligger på/bortom vägen får droppas i droppruta (DZ) regel E-1 Droppzoner regel 16.1