Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Banstatus

Bildyta

På 18-hålsslingan gäller tidsbokning via golf.se och Blå slinga är nu stängd för året. För eventuella startförbud - se vår kalender. Fr.o.m den 4/11 gäller bollränna utanför klubbhuset. 

 

Tillfällig lokal regel - Lägesförbättring fr.o.m 21/10 

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde.
** Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
** Referensområdets storlek mätt från referenspunkten inom ett scorekort men med dessa begränsningar:
** Begränsningar av lättnadsområdets läge:
   - Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och
   - Måste vara på spelfältet.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

 

När det är frost på banan gäller följande

Vid frost är alla banor stängda och inte tillåtna att beträda. Detta gäller även våra övningsområden. Infromation om när spel är tillåtet lämnas av receptionen. Vid frost kommer vi att skjuta eller ta bort samtliga starttider tills frosten släppt.

 

Pliktområde blå 7:a 

Vi har ett pliktområde på höger sida på blå hål 7 som är markerat med röda pinnar med grön topp och röda linjer. Detta innebär att det är ett pliktområde och spelförbudszon, pga. ett område där det är mer eller mindre ospelbart. Skärningspunkten i pliktområdet gäller som referenspunkt och man droppar inom två klubblängder, dock ej närmre hål. Ett slags plikt gäller. Om man slår från en spelförbudszon pliktar man två slag för varje gång man slår från området. 

 

Fr.o.m lördag den 21/9 har vi startförbud på 18-hålsslingan mellan kl 00:00-08:00 p.g.a mörker.

 

Vi uppskattar att vi alla hjälps åt att laga torvor och nedslagsmärken för att behålla banan i ett fint skick!

 

På 18 hål gäller tidsbokning under receptionens öppettider, annars gäller manuell bollränna utomhus. På 9 hål gäller digital bollränna inne i receptionen när vi har öppet, annars är det manuell bollränna utomhus.

Var snäll att tänk på detta:

  • att kontrollera banstatus innan ni går ut.

  • hur ni går på banan, gena ej på foregreenen/greenen. Använd gångvägarna så mycket det går, för att minimera slitaget.

  • Vissa dagar kan det vara startförbud, du kan enkelt se detta i vår KALENDER.

GOLFBIL
Det är tillåtet att köra golfbil på banan (om det kommer stora mängder nederbörd kan det bli golfbilsförbud eller endast tillåtet att köra golfbil vid uppvisande av läkarintyg!). Se med receptionen vad som gäller för dagen. 


DRIVING RANGE  

Rangen fungerar med kort, polletter eller guldtior. Det går att växla i receptionen eller restaurangen under deras öppettider.

ÖVRIGA ÖVNINGSOMRÅDEN 

På Ringenäs har vi två puttinggreener, ett övningsområde samt en 30- och 50-metersbana att träna på.

Välkommen till vår fina anläggning med 27 vackra golfhål!