BANSTATUS

BANAN ÄR STÄNGD

DETTA GÄLLER ÄVEN SAMTLIGA ÖVNINGSGREENER

 

______________________________________

 

REGLER VID ÖPPET

Bollränna utomhus fr.o.m. 1/12 
Startförbud på banan alla dagar mellan kl. 00.00-09.00
9 hål är öppet (gul slinga)
Slagmatta är obligatoriskt på hela spelfältet.
Utslagspall gäller på alla hålen. 
Banan är ej Hcp-grundande.
Förbud mot golfbil och liknande fordon tillsvidare
 
______________________________________________________
 

FORDON

Golfbilsförbud gäller, likaså för liknande fordon.


______________________________________________________
 

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL - LÄGESFÖRBÄTTRING

 

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde.

**Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

**Referensområdets storlek mätt från referenspunkten inom ett scorekort men med dessa begränsningar:

**Begränsningar av lättnadsområdets läge:

·Drop får inte vara närmare hålet än referenspunkten
 

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e


__________________________________________________________
 

DRIVING RANGE

Rangen fungerar med rangekort, App (MyNetPay), polletter eller bankkort. Det går att växla och köpa polletter i receptionen eller restaurangen under deras öppettider. Vi rekommenderar däremot appen för dem som kan då detta är smidigast för alla. 

ÖPPETTIDER