Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Banstatus

Banan är stängd 27-29/11. nya besked 30/11 runt lunchtid

  • Vi har fr.o.m den 24/11 en annan bankombination som kommer att gälla fram till ca 18/12-20 
  • Bankombinationen - Första 9 hålen spelas på gul slinga, sedan spelas blå slinga hål 1 - 4 + 8 och därefter vidare på röd slinga hål 1, 2, 8, 9. Skyltar är uppsatta.
  • Pall på korthålen samt på utvalda hål på gul slinga
  • Banan är ej hcp-grundande
  • Slagmatta gäller fr.o.m 24/11
  • Startförbud på banan alla dagar mellan kl. 00.00-09.00
  • Förbud mot golfbil och liknande fordon tillsvidare

Nu börjar det bli kyligare på morgonen. Vid frost stänger vi banan, har du en tid bokad under startförbudet anses den förverkad. 


Bokning för 18 hålsslingan sker i Min Golf  mellan kl. 09.00-17.51 Efter 17.51 är det bollränna utomhus.

Startförbud på 18-hålsslingan alla dagar mellan kl. 00.00-09.00.


Vid eventuella startförbud lägger vi in detta i kalendern. Kolla alltid kalendern innan ni kommer hit.

Scorekort finns att hämta inne i klubbhuset.


Tillfällig lokal regel –Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde.


**Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

**Referensområdets storlek mätt från referenspunkten inom ett scorekort men med dessa begränsningar:

**Begränsningar av lättnadsområdets läge:


·Får inte vara närmare hålet än referenspunkten och

·Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Vi uppskattar att vi alla hjälps åt att laga torvor och nedslagsmärken för att behålla banan i ett fint skick!


Händer på banan


Golfbil

Golfbilsförbud gäller tills vidare. Likande fordon är det också förbud för.


Driving Range  

Rangen fungerar med rangekort för medlemmar, polletter eller bankkort. Det går att växla och köpa polletter i receptionen eller restaurangen under deras öppettider.

Övriga övningsområden

På Ringenäs har vi två puttinggreener, ett övningsområde samt en 30- och 50-metersbana att träna på.

Välkommen till vår fina anläggning med 27 vackra golfhål!