ÅRLIG HANDICAPREVISION

Enligt Svenska golfförbundet måste klubbens handicapkommitté genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutande av säsong. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare.

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av spelarens exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap.