207-07-06 tt-resultat

Slinga: gul-blå

Antal deltagare: 23 

Antal priser: 5 


Plac 

Namn

 Res

  Shcp

  Hcp

  Anmärkning

    1      

Hans-Inge Larsson

66

10

12,3

Sänkning

2

Sven Arne Svensson

71

20

17,9

Sänkning

3

Uno Grönkvist

71

29

26,0

Sänkning

4

Jan Bergdahl

74

11

10,2

5

Lars Backner

74

17

18,9

6

Östen Gustafsson

74

28

25,1

7

Curt Fridlund

77

20

17,6

8

Birger Johansson

77

24

25,5

9

Jon Michelsen

78

23

20,5

10

Gro Michelsen

80

35

31

11

Agneta Löventorn

81

23

20,1

12

Kerstin Persson

81

30

27,0

13

Lars Lundblad

82

32

28,8

14

Lennart Nineteg

83

15

13,4

15

Jan Sjöberg

85

18

16,5

16

Åse Nilsson

85

24

21,1

17

Mona Sjöberg

85

28

24,9

18

Boel Blücher

86

24

20,9

19

Margareta Wiedesheim

86

29

25,3

20

Ulf Salomonson

87

22

19,8

21

Christer Nilsson

92

20

18,4

22

Lena Wiknertz

92

35

31,4

23

Eva Bergdahl

Brutit