2017-07-04 tt-resultat

Slinga: gul-blå

Antal deltagare: 26 

Antal priser: 6 


Plac  

Namn

   Res

   Shcp

   Hcp

   Anmärkning

1

Curt Fridlund

66

22

20,1

Sänkning

2

Rolf Andreasson

67

9

11,4

Sänkning

3

Sven Arne Svensson

71

20

18,2

Sänkning

4

Kerstin Persson

71

32

28,0

Sänkning

5

Lennart Nineteg

74

15

13,3

6

Nils-Anders Nilsson

76

16

14,1

7

Jon Michelsen

76

23

20,5

8

Lars Lundblad

76

32

28,8

9

Hans-Inge Larsson

77

10

12,3

10

Margareta Wiedesheim

77

29

25,3

11

Jan Sjöberg

78

18

16,5

12

Gro Michelsen

79

35

31

13

Inge Gamming

80

16

15,5

14

Lars-Erik Bard

80

23

24,7

15

Jan Bergdahl

83

11

10,1

16

Olle Lejon

83

20

18,0

17

Ulf Salomonson

83

22

19,8

18

Uno Grönkvist

83

29

26,0

19

Charlie Larsson

84

27

24,5

20

Birger Johansson

85

24

25,4

21

Eva Bergdahl

85

31

27,2

22

Börje Finnstedt

85

33

29,0

23

Ethel Lejon

86

20

16,9

24

Mona Sjöberg

87

28

24,9

Sista 9

25

Östen Gustafsson

87

28

25,0

26

Lena Wiknertz

95

35

31,4