Startsidan - Ringenäs Golfklubb
 

Tävlingsledare TT-golfen

   
 Eivor Johansson
 Lars Johansson


   
Jörgen Friberg  Curt Fridlund Östen Gustafsson
     
Sven Arne Svensson  Ulf Salomonsson
     

Lars Lundblad

Lena Wiknertz

Rolf Andreasson