Startsidan - Ringenäs Golfklubb

Åtgärder på banan

Arbeten som gjorts och pågår på banan under 2013/2014: 
Fairway bunkern på röd 1:a har lagts igen.
Ny tee byggs bredvid den gamla på röd 3:a.
Nytt nät vid blå 9:a kommer att sättas upp. 
Många träd har plockats bort efter stormarna.